Interviews and documentaries about Nonprofit Organizations in Portland Oregon

Chia sẻ
 

Manage series 1171615
Thông tin tác giả The Non-Profit Happy Hour and Media Institute for Social Change được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
The Non-Profit Hour examines the inner workings and hears the human stories of Portland's many local non-profits. Shows air every Friday at 1:30 on XRAY.fm. Brought to us by the Media Institute for Social Change -- a public interest media lab that works to inspire, empower and engage emerging media producers.

183 tập