The Changelog: Software Development, Open Source

Chia sẻ
 

Manage series 1282967
Thông tin tác giả Changelog Media được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Conversations with the hackers, leaders, and innovators of the software world. Hosts Adam Stacoviak and Jerod Santo face their imposter syndrome so you don’t have to. Expect in-depth interviews with the best and brightest in software engineering, open source, and leadership. This is a polyglot podcast. All programming languages, platforms, and communities are welcome. Open source moves fast. Keep up.

550 tập