Mobile Tech Podcast with tnkgrl Myriam Joire

Chia sẻ
 

Manage series 1438299
Thông tin tác giả WorldPodcasts.com / Gorilla Voice Media được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
tnkgrl’s Mobile Tech Podcast is the place to hear the lowdown on the nitty gritty details of what’s happening the world of mobile technology – especially smartphones, personal gadgets and even car tech. tnkgrl (Myriam Joire) has been covering tech for over a decade and was previously Engadget’s Senior Mobile Editor, host of the Engadget Mobile Podcast, and co-host of TWiT’s All About Android.

251 tập