Pastor Robert Morris Ministries on Lightsource.com

Chia sẻ
 

Manage series 1541480
Thông tin tác giả Lightsource.com and Pastor Robert Morris được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
This biblically-based program with Pastor Robert will encourage and inspire your faith in the Lord. Visit PastorRobert.com for our latest series and resources. https://www.lightsource.com/donate/1046 Pastor Robert Morris Ministries is a half-hour television program featuring insightful teaching from Pastor Robert Morris and dynamic worship with the Gateway Worship.

218 tập