Talking Bay 94: Star Wars Interviews

Chia sẻ
 

Manage series 2317215
Thông tin tác giả Brandon Wainerdi and Star Wars được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
TALKING BAY 94 is the only Star Wars podcast solely devoted to interviews with the cast, crew and creators from a galaxy far, far away. Join host Brandon Wainerdi (huge DVD special feature dork), for a weekly deep dive into some never-before-heard stories from the set and Skywalker Ranch. From background aliens to some of the biggest stars in the universe, TALKING BAY 94 will be trying to talk to them all, every Wednesday.

153 tập