alberta@noon from CBC Radio (Highlights)

Chia sẻ
 

Manage series 2435170
Thông tin tác giả CBC and CBC Radio được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
If you're talking about it, so is Judy Aldous on Alberta's only province wide open line. From strong opinions, to thoughtful arguments, to stories worth repeating - you never know what you'll hear nex ...

970 tập