TSF - Fórum TSF - Podcast

Chia sẻ
 

Fetch error

Hmmm there seems to be a problem fetching this series right now. Last successful fetch was on November 20, 2022 11:53 (8d ago)

What now? This series will be checked again in the next day. If you believe it should be working, please verify the publisher's feed link below is valid and includes actual episode links. You can contact support to request the feed be immediately fetched.

Manage series 2566155
Thông tin tác giả TSF and Manuel Acácio được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Sem temas tabu nem verdades feitas, a TSF desafia os ouvintes a dizerem o que pensam. Na antena e no site, a TSF alarga o espaço ao comentário dos ouvintes.

1254 tập