Airport Security Market Trends and Technology Development in Market

Chia sẻ
 

Manage series 2588268
Thông tin tác giả Praveenkumar được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Airport security encompasses aircraft, staff and passenger safety. The global airport security market accounted for over USD 8.6 billion in 2017 and is expected to grow at a CAGR of 5.7% during the forecast period, 2019–2026.

1 tập