Newcomers: Fast & Furious, with Nicole Byer and Jon Gabrus explicit

Chia sẻ
 

Manage series 2598540
Thông tin tác giả Headgum được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

In Newcomers, Lauren Lapkus and Nicole Byer take a deep dive into cultural staples they haven’t gotten around to just yet. So far, they have covered Star Wars, The Lord of the Rings, and Tyler Perry's body of work. This season, guest co-host Jon Gabrus guides Nicole through their next feat—the Fast & Furious Franchise.

71 tập