Leo Terrell: America's Fair Minded Civil Rights Attorney

Chia sẻ
 

Manage series 2782335
Thông tin tác giả 183352 and Cumulus Media Los Angeles được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

Leo Terrell – Renowned Civil Rights Attorney, Author of Your Rights at the Work Place: The Things Your Boss Won’t Tell You, former Public School Teacher and frequent Television and KABC Radio commentator.

48 tập