WORK! Exploring the future of work, labor and employment.

Chia sẻ
 

Manage series 2792613
Thông tin tác giả Cornell ILR School được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Work is all around us, it defines us. The future of work impacts nearly every person on our planet. The ILR School at Cornell University is at the center of work, labor and employment – influencing policy and practice on the most pressing issues facing employees and employers. ILR School Dean Alex Colvin is the host of our series, “Work: Exploring the future of work, labor and employment,” featuring discussion with experts on key world of work topics. Web Accessibility

19 tập