Daily Tech News Show

Chia sẻ
 

Manage series 28716
Thông tin tác giả Tom Merritt được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Keep up to date with independent, authoritative and trustworthy discussion of the tech news of the day. Tom Merritt and co-host's home for daily tech news.

1877 tập