SAP on Azure Talk

Chia sẻ
 

Manage series 2890825
Thông tin tác giả Kashyap | Weaver được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Discussions, guest talks, and debates about SAP on Azure. Website: SAPonAzureTalk.com Hosts: Ravi Kashyap (linkedin.kashyap.one) and Nathan Weaver (linkedin.com/in/NathanWeaverSAP). Check out the SAP on Microsoft Azure (SAP Press) book by Ravi Kashyap at book.SAPonMicrosoftAzure.com to explore more SAP on Azure topics. Send us your comments, questions, and feedback at connect[at]SAPonAzureTalk.com

31 tập