Boomer and The Millennial

Chia sẻ
 

Manage series 2978218
Thông tin tác giả boomerandthemillennial được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
A Boomer Dad and His Millennial Son discuss current events from generational differences while reaching common grounds of understanding. The discussion is candid and informative with a unique generational perspective. It’s deep…eye-opening and fun. This is definitely a podcast for every millennial with a boomer parent and every boomer parent with millennial children.

25 tập