Another Pointless Automotive Podcast

Chia sẻ
 

Manage series 3010792
Thông tin tác giả Frank Harrington IV and Chadwick Atkinson, Frank Harrington IV, and Chadwick Atkinson được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
We are what the world truly doesn't need, yet Another Pointless Automotive Podcast. At least we know this is a pointless exercise to the benefit of nobody. As such, this is a podcast that ranges from the odd to the mundane, the typical to the absurd topics in the automotive world. Join along and be part of the unimportant.

40 tập