The Automotive Hour, Weekly Podcast of AGCO Automotive Corporation

Chia sẻ
 

Manage series 318
Thông tin tác giả Louis Altazan được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Think you can handle the "automotive truth"? Expert technician and veteran auto repair shop owner Louis Altazan shares his four plus decades of automotive wisdom with everyone through this lively call-in program sure to help everyone from do-it-yourselfers to folks that will never hold a wrench.

508 tập