Les bonnes histoires du rock

Chia sẻ
 

Manage series 3340272
Thông tin tác giả OÜI FM được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

Les plus grands classiques du Rock racontés par Dom Kiris.

Tous les titres qui font l’Histoire du Rock décortiqués par Dom au travers d’anecdotes, de secrets de fabrication ou encore de témoignages d’artistes.

175 tập