Thông tin tác giả FONAREV được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

People love us!

User reviews

"Tôi thích tính năng nghe ngoại tuyến"
"Đây là "cách thức" quản lý podcast theo dõi của bạn. Nó cũng là cách tuyệt vời để khám phá những podcast mới."

Digital Emotions

Chia sẻ
 

Manage series 41201
Thông tin tác giả FONAREV được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
DJ | Producer | Composer | Radio Host | Digital Emotions Sound System The legend of the Russian electronic scene. Over the years, is one of the most respected DJs in Russia. His performances are a true journey into the world of music. They combine and intertwine - ethnicity, drive, emotionality and artistry. Favorite music styles - Progressive, Breaks, Chill Out. Fonarev was repeatedly recognized as the best DJ in Russia. Creative experience over 30 years. Vladimir Fonarev heads Digital Emotions, a brand with a 20-year history that has proven its worth in the Russian and world music markets. Today, the Digital Emotions brand combines the eponymous record label, author’s radio program and event, a group specializing in the integrated organization of events and tours. “Music of feelings and music of movement” is the basic concept of Vladimir Fonarev’s sets and events. You can listen to the Digital Emotions radio show releases on DFM Radio, Radio Record, or subscribe to a podcast in iTunes. The Digital Emotions radio show is being released in Russia, Belarus, Moldova, Lithuania, Estonia, France, the USA, and Germany. Fonarev is a regular participant in festivals: Gatecrasher, Love Parade, Creamfields, Alfa Future People, Epizode, White Party, Kazantip, Z FEST, Invasion, Trancemission ... Джедай! Легенда Российской электронной сцены. На протяжении многих лет является одним из самых авторитетных ди-джеев России. Его выступления это истинное путешествие в мир музыки. В них сочетаются и переплетаются - этника, драйв, эмоциональность и артистичность. Любимые направления в музыке - Progressive, Breaks, Chill Out. Fonarev многократно признавался лучшим ди-джеем России. Творческий стаж более 30 лет. Владимир Фонарев возглавляет Digital Emotions — бренд с 20 летней историей, отлично зарекомендовавший себя на российском и мировом музыкальном рынке. Сегодня марка Digital Emotions объединяет одноименный звукозаписывающий лейбл, авторскую радио-программу и event - группу, специализирующуюся на комплексной организации мероприятий и туров. «Музыка чувств и музыка движения» - основная концепция дж сетов и мероприятий Владимира Фонарева. Выпуски радио шоу "Digital Emotions" можно слушать на радио DFM, Радио Рекорд или же подписаться на подкаст в iTunes. Радио шоу «Digital Emotions» выходит в России, Белоруссии, Молдове, Литве, Эстонии, Франции, США, Германии. Fonarev постоянный участник фестивалей: Gatecrasher, Love Parade, Creamfields, Alfa Future People, Epizode, White Party, Kazantip, Z FEST, Нашествие, Trancemission ...
  continue reading

2027 tập

Digital Emotions

3,586 subscribers

updated

Chia sẻ
 
Manage series 41201
Thông tin tác giả FONAREV được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
DJ | Producer | Composer | Radio Host | Digital Emotions Sound System The legend of the Russian electronic scene. Over the years, is one of the most respected DJs in Russia. His performances are a true journey into the world of music. They combine and intertwine - ethnicity, drive, emotionality and artistry. Favorite music styles - Progressive, Breaks, Chill Out. Fonarev was repeatedly recognized as the best DJ in Russia. Creative experience over 30 years. Vladimir Fonarev heads Digital Emotions, a brand with a 20-year history that has proven its worth in the Russian and world music markets. Today, the Digital Emotions brand combines the eponymous record label, author’s radio program and event, a group specializing in the integrated organization of events and tours. “Music of feelings and music of movement” is the basic concept of Vladimir Fonarev’s sets and events. You can listen to the Digital Emotions radio show releases on DFM Radio, Radio Record, or subscribe to a podcast in iTunes. The Digital Emotions radio show is being released in Russia, Belarus, Moldova, Lithuania, Estonia, France, the USA, and Germany. Fonarev is a regular participant in festivals: Gatecrasher, Love Parade, Creamfields, Alfa Future People, Epizode, White Party, Kazantip, Z FEST, Invasion, Trancemission ... Джедай! Легенда Российской электронной сцены. На протяжении многих лет является одним из самых авторитетных ди-джеев России. Его выступления это истинное путешествие в мир музыки. В них сочетаются и переплетаются - этника, драйв, эмоциональность и артистичность. Любимые направления в музыке - Progressive, Breaks, Chill Out. Fonarev многократно признавался лучшим ди-джеем России. Творческий стаж более 30 лет. Владимир Фонарев возглавляет Digital Emotions — бренд с 20 летней историей, отлично зарекомендовавший себя на российском и мировом музыкальном рынке. Сегодня марка Digital Emotions объединяет одноименный звукозаписывающий лейбл, авторскую радио-программу и event - группу, специализирующуюся на комплексной организации мероприятий и туров. «Музыка чувств и музыка движения» - основная концепция дж сетов и мероприятий Владимира Фонарева. Выпуски радио шоу "Digital Emotions" можно слушать на радио DFM, Радио Рекорд или же подписаться на подкаст в iTunes. Радио шоу «Digital Emotions» выходит в России, Белоруссии, Молдове, Литве, Эстонии, Франции, США, Германии. Fonarev постоянный участник фестивалей: Gatecrasher, Love Parade, Creamfields, Alfa Future People, Epizode, White Party, Kazantip, Z FEST, Нашествие, Trancemission ...
  continue reading

2027 tập

Tất cả các tập

×
 
Loading …

Chào mừng bạn đến với Player FM!

Player FM đang quét trang web để tìm các podcast chất lượng cao cho bạn thưởng thức ngay bây giờ. Đây là ứng dụng podcast tốt nhất và hoạt động trên Android, iPhone và web. Đăng ký để đồng bộ các theo dõi trên tất cả thiết bị.

 

Player FM - Ứng dụng Podcast
Chuyển sang chế độ ngoại tuyến với ứng dụng Player FM !

Hướng dẫn sử dụng nhanh