low SWR Amateur Radio Podcast

Chia sẻ
 

Manage series 48681
Thông tin tác giả Rich KD0BJT and Brady KD0BJS được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
low SWR is a podcast about amateur radio. Rich, KD0BJT, and his son Brady, KD0BJS, will cover a variety of ham radio related topics including homebrewing and kit building, learning and using morse code, antenna construction, radio repair, and how one can never have too many rigs.

6 tập