Sistah Speak: Game of Thrones explicit

Chia sẻ
 

Manage series 7903
Thông tin tác giả BlogTalkRadio.com and Sistah Speak Game of Thrones được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
The Sistahs will discuss latest episodes of Game of Thrones, the HBO series, theories raised by fans, & give opinions from a Sistah's point of view.

122 tập