Critical Hit: A Major Spoilers RPG Podcast

Chia sẻ
 

Manage series 99555
Thông tin tác giả Stephen Schleicher and Major Spoilers Entertainment được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Follow along and have some fun, in one of the longest running Real Play Podcasts.

694 tập