Automation Alliance

Chia sẻ
 

Manage series 2621672
Thông tin tác giả Tamaryn Naughton được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
This podcast is for process automation enthusiasts that connect listeners with automation gurus across the globe sharing their insights, knowledge and valuable opinions on topics related to Digital Process Automation, Robotic Process Automation, Artificial Intelligence and more. Join Shaun Leisegang and his guests to hear about all the latest developments in the Intelligent Automation space.

26 tập