3 // 39 Tower

47:39
 
Chia sẻ
 

Manage episode 285638971 series 2490370
Thông tin tác giả Dive Cloud: A Tabletop Podcast được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Here we are. 3 seasons in, and it finally begins. I implore you...walk through this place carefully. ------------------------------------------------------ Tabletop Tiddies- https://twitter.com/tabletoptiddies?s=20 ------------------------------------------------------ URL – www.DiveCloudCast.com Patreon- www.Patreon.com/DiveCloudCast Twitter- www.twitter.com/DiveCloudCast Discord- discord.gg/Udm77c ------------------------------------------------------ Cast Dungeon Master & Host // Cole Luther Shava Damaxic // Jenny Collins Darius Smokebrewer // Weston Lema Galric Tombspeaker // Michael Lema ------------------------------------------------------ Ending Lines- twitter.com/majorlymazerly?lang=en ------------------------------------------------------ Credits divecloudcast.com/credits ------------------------------------------------------

63 tập