Real English Conversations Podcast | Conversaciones Reales en Ingles

Chia sẻ
 

Manage series 2548006
Thông tin tác giả Amy Whitney and Curtis Davies | Real English Conversations, Amy Whitney, and Curtis Davies | Real English Conversations được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Improve your listening skills and expose yourself to English that is used in everyday speaking. Hear expressions, phrasal verbs, new vocabulary naturally spoken audio lessons. Learn conversational American English with Real English Conversations! Mejore sus habilidades de escuchar y exponerse al inglés que se usa en el habla cotidiana con estas conversaciones naturales (sin guión) ¡Aprende inglés americano con nuestras conversaciones reales en inglés!

43 tập