2021 Truth & Liberty Coalition Conference: Mario Murillo

41:02
 
Chia sẻ
 

Manage episode 302075255 series 2877583
Thông tin tác giả Truth & Liberty Coalition and Liberty Coalition được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

Listen to Mario Murillo's session at the 2021 Truth & Liberty Coalition Conference as he speaks on the call to wartime pastors.

Learn more about the Truth & Liberty Conference at https://truthandliberty.net/patriots/

Follow us on Facebook: Truth & Liberty Coalition

Discover the truth on Instagram: https://www.instagram.com/truthandliberty/

Watch past live casts on our website: https://truthandliberty.net/archive/ Listen on the go! https://truthandliberty.net/podcast/

145 tập