Artwork

Nội dung được cung cấp bởi DAIKI and Vigga Dope. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được DAIKI and Vigga Dope hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.
Player FM - Ứng dụng Podcast
Chuyển sang chế độ ngoại tuyến với ứng dụng Player FM !

Việt Thiệt feat MARCO

4:19
 
Chia sẻ
 

Series đã xóa ("Feed không hoạt động" status)

When? This feed was archived on November 25, 2023 08:09 (6M ago). Last successful fetch was on October 25, 2023 15:09 (7M ago)

Why? Feed không hoạt động status. Server của chúng tôi không thể lấy được feed hoạt động của podcast trong một khoảng thời gian.

What now? You might be able to find a more up-to-date version using the search function. This series will no longer be checked for updates. If you believe this to be in error, please check if the publisher's feed link below is valid and contact support to request the feed be restored or if you have any other concerns about this.

Manage episode 184662737 series 1522650
Nội dung được cung cấp bởi DAIKI and Vigga Dope. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được DAIKI and Vigga Dope hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.
Beat Prod by Austin Fig Rec, Mixed n Mastered by LDleKing S?n ph?m c?a 2016 Daiki: Tao là m?t Azier VI?t Nam quê h??ng là nhà Nh?ng tao sinh c? l?p nghi?p trên mi?n ??t h?a mang tên America Th?i gian ??u, ??y gian nan Chân ??t chân ráo m?i qua hoang mang Kèm theo ??ng c?t h?ng ngày khi?n tao m?i ?êm ??y ?p lo toan R?i cu?c ??i tao qua sang trang m?i B? ?âm oan ?c mà chính ph? ?éo thèm ngó t?i Gian s?n ban ??u ch? có chi?c xe ??p nh?ng gi? tao có nhà l?u m?i M?t ph?n ?n ph??c cha m? ban l?i cho m?t t??ng lai ch?a bao gi? dám v?i Ngày qua ngày tao c? th? mà hustle ?ôi khi tùng thi?u nguyên tu?n ch? McDonald T?i lúc l?y l??ng và ti?n nhà l?i Yolo Only XO no more drink four loco Nh?c l?i l?n n?a b?n tao là ai Dòng dõi con r?ng cháu tiên ??t n??c An Nam T?i Tây bên này t?i tao ??y ?éo e ng?i Thích thì làm b?n, thù c?ng ?éo ngán, Ok?? ??n gi?n mu?n ??ng v?ng ? bên này t?i mày ph?i có cái ??u th?t là c?ng Ph?i s?ng sao cho th?t ??p ??ng x?o trá nh? x?a dân t?c Vi?t Nam b? bán ??ng ?ã là nòi r?ng, thì ??ng nói Di?u Hâu, Gà, còn ph?i s? ?? má nh?ng v?n còn m?t s? con r?ng siêu fake ch?i d? ?éo tài nào th? ?? L?i m?t l?n n?a tao l?i ph?i nói t?i cái câu ng??i VN là dòng dõi cháu tiên ch? ?éo ph?i ng??i phàm S?ng sao r?ng danh cho dân t?c ch? ??ng có xí ?ú mà ?âm ??u vào làm ba cái trò xàm Tao ?ây m?t hi?p do phê bình nh?ng th?t s? c?n ph? bình các dân ch?i ?éo phê bình m?t hi?p ?c gà b? ?ít mà c? t??ng là ??u r?ng thì im m? m?m coi tao th? nào ng??i VI?t th? thi?t Và tao ko bao gi? b? cu?c (x3) C?ng gI?ng nh? lúc nh? ti?c ch?a tàn thì tao ch?a bao gi? b? cu?c Và tao ch?a bao gi? b? cu?c (x3) Mãi mãi linh h?n c?a tao ko bao gi? ??ng c?c nào có th? nào mua chu?c Marco: U look like a fucking fool(x4) Hold on ! Khó nói Ch? vì ??i d?p mày, nên mày quá ?ói Nh?c s?p sình nên mày qá khói Ch? real trên môi, m? mi?ng x?o l?n thi?t quá thói! 24/7 t?i tao trong khu ?êm xu?ng lên ?èn t?i tao không ng? ti?n t?i tao ki?m hoài v?n không ?? m?i vi?c nh? c?, h-town v?n s?ng làm vi?c s? ngu?i nh?ng sài gòn tao v?n ngông là ng??i vn, dòng máu l?c h?ng mu?n ???c coi tr?ng ít nh?t não mày ph?i thông n?u mày là thù thì tao khuyên mày ??ng ngông còn n?u mình là b?n thì tao m?i vào bên trong ??t m?t chút c?, xi?t vào cu?n h?ng n?u ch?a ?? high thì mình b? vô chút bông khuyên mày xê ra khi anh em ?ang phê pha s?ng ngay th?ng không x?o trá nh?ng không bê tha ê cu ??ng ??ng tao khi tao ?ang phê ba l?i m?t l?n n?a ?? tao nh?c cho mày nh? là ng??i vn s?ng ph?i c?ng và quy?t li?t s?ng trên ??t ng??i nh?ng quê h??ng mình ph?i nh? máu ?? da vàng là ng??i vn luôn b?t di?t m?y th?ng ch?t ti?t m?t mày qá dày cùng m?t dòng máu mà t?i mày ch?i qá l?y làm vi?c b? ít thì tao tha cho may thay s? r? h?n láo h?i ta? sao tao l?i m?t d?y tao không bao gi? b? cu?c x2 s?ng trên ??t m? làm vi?c ch?m ch? m?i vi?c m?i m? nh? là châu á tr? và tao ko bao gi? b? cu?c x2 dù thêm ch?c n?m ?ã bán h?t c? linh h?n châu á tr? c?ng có th? mãi sinh t?n
  continue reading

31 tập

Artwork
iconChia sẻ
 

Series đã xóa ("Feed không hoạt động" status)

When? This feed was archived on November 25, 2023 08:09 (6M ago). Last successful fetch was on October 25, 2023 15:09 (7M ago)

Why? Feed không hoạt động status. Server của chúng tôi không thể lấy được feed hoạt động của podcast trong một khoảng thời gian.

What now? You might be able to find a more up-to-date version using the search function. This series will no longer be checked for updates. If you believe this to be in error, please check if the publisher's feed link below is valid and contact support to request the feed be restored or if you have any other concerns about this.

Manage episode 184662737 series 1522650
Nội dung được cung cấp bởi DAIKI and Vigga Dope. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được DAIKI and Vigga Dope hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.
Beat Prod by Austin Fig Rec, Mixed n Mastered by LDleKing S?n ph?m c?a 2016 Daiki: Tao là m?t Azier VI?t Nam quê h??ng là nhà Nh?ng tao sinh c? l?p nghi?p trên mi?n ??t h?a mang tên America Th?i gian ??u, ??y gian nan Chân ??t chân ráo m?i qua hoang mang Kèm theo ??ng c?t h?ng ngày khi?n tao m?i ?êm ??y ?p lo toan R?i cu?c ??i tao qua sang trang m?i B? ?âm oan ?c mà chính ph? ?éo thèm ngó t?i Gian s?n ban ??u ch? có chi?c xe ??p nh?ng gi? tao có nhà l?u m?i M?t ph?n ?n ph??c cha m? ban l?i cho m?t t??ng lai ch?a bao gi? dám v?i Ngày qua ngày tao c? th? mà hustle ?ôi khi tùng thi?u nguyên tu?n ch? McDonald T?i lúc l?y l??ng và ti?n nhà l?i Yolo Only XO no more drink four loco Nh?c l?i l?n n?a b?n tao là ai Dòng dõi con r?ng cháu tiên ??t n??c An Nam T?i Tây bên này t?i tao ??y ?éo e ng?i Thích thì làm b?n, thù c?ng ?éo ngán, Ok?? ??n gi?n mu?n ??ng v?ng ? bên này t?i mày ph?i có cái ??u th?t là c?ng Ph?i s?ng sao cho th?t ??p ??ng x?o trá nh? x?a dân t?c Vi?t Nam b? bán ??ng ?ã là nòi r?ng, thì ??ng nói Di?u Hâu, Gà, còn ph?i s? ?? má nh?ng v?n còn m?t s? con r?ng siêu fake ch?i d? ?éo tài nào th? ?? L?i m?t l?n n?a tao l?i ph?i nói t?i cái câu ng??i VN là dòng dõi cháu tiên ch? ?éo ph?i ng??i phàm S?ng sao r?ng danh cho dân t?c ch? ??ng có xí ?ú mà ?âm ??u vào làm ba cái trò xàm Tao ?ây m?t hi?p do phê bình nh?ng th?t s? c?n ph? bình các dân ch?i ?éo phê bình m?t hi?p ?c gà b? ?ít mà c? t??ng là ??u r?ng thì im m? m?m coi tao th? nào ng??i VI?t th? thi?t Và tao ko bao gi? b? cu?c (x3) C?ng gI?ng nh? lúc nh? ti?c ch?a tàn thì tao ch?a bao gi? b? cu?c Và tao ch?a bao gi? b? cu?c (x3) Mãi mãi linh h?n c?a tao ko bao gi? ??ng c?c nào có th? nào mua chu?c Marco: U look like a fucking fool(x4) Hold on ! Khó nói Ch? vì ??i d?p mày, nên mày quá ?ói Nh?c s?p sình nên mày qá khói Ch? real trên môi, m? mi?ng x?o l?n thi?t quá thói! 24/7 t?i tao trong khu ?êm xu?ng lên ?èn t?i tao không ng? ti?n t?i tao ki?m hoài v?n không ?? m?i vi?c nh? c?, h-town v?n s?ng làm vi?c s? ngu?i nh?ng sài gòn tao v?n ngông là ng??i vn, dòng máu l?c h?ng mu?n ???c coi tr?ng ít nh?t não mày ph?i thông n?u mày là thù thì tao khuyên mày ??ng ngông còn n?u mình là b?n thì tao m?i vào bên trong ??t m?t chút c?, xi?t vào cu?n h?ng n?u ch?a ?? high thì mình b? vô chút bông khuyên mày xê ra khi anh em ?ang phê pha s?ng ngay th?ng không x?o trá nh?ng không bê tha ê cu ??ng ??ng tao khi tao ?ang phê ba l?i m?t l?n n?a ?? tao nh?c cho mày nh? là ng??i vn s?ng ph?i c?ng và quy?t li?t s?ng trên ??t ng??i nh?ng quê h??ng mình ph?i nh? máu ?? da vàng là ng??i vn luôn b?t di?t m?y th?ng ch?t ti?t m?t mày qá dày cùng m?t dòng máu mà t?i mày ch?i qá l?y làm vi?c b? ít thì tao tha cho may thay s? r? h?n láo h?i ta? sao tao l?i m?t d?y tao không bao gi? b? cu?c x2 s?ng trên ??t m? làm vi?c ch?m ch? m?i vi?c m?i m? nh? là châu á tr? và tao ko bao gi? b? cu?c x2 dù thêm ch?c n?m ?ã bán h?t c? linh h?n châu á tr? c?ng có th? mãi sinh t?n
  continue reading

31 tập

Tất cả các tập

×
 
Loading …

Chào mừng bạn đến với Player FM!

Player FM đang quét trang web để tìm các podcast chất lượng cao cho bạn thưởng thức ngay bây giờ. Đây là ứng dụng podcast tốt nhất và hoạt động trên Android, iPhone và web. Đăng ký để đồng bộ các theo dõi trên tất cả thiết bị.

 

Hướng dẫn sử dụng nhanh