Việt Thiệt feat MARCO

4:19
 
Chia sẻ
 

Manage episode 184662737 series 1522650
Thông tin tác giả DAIKI and Vigga Dope được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Beat Prod by Austin Fig Rec, Mixed n Mastered by LDleKing S?n ph?m c?a 2016 Daiki: Tao là m?t Azier VI?t Nam quê h??ng là nhà Nh?ng tao sinh c? l?p nghi?p trên mi?n ??t h?a mang tên America Th?i gian ??u, ??y gian nan Chân ??t chân ráo m?i qua hoang mang Kèm theo ??ng c?t h?ng ngày khi?n tao m?i ?êm ??y ?p lo toan R?i cu?c ??i tao qua sang trang m?i B? ?âm oan ?c mà chính ph? ?éo thèm ngó t?i Gian s?n ban ??u ch? có chi?c xe ??p nh?ng gi? tao có nhà l?u m?i M?t ph?n ?n ph??c cha m? ban l?i cho m?t t??ng lai ch?a bao gi? dám v?i Ngày qua ngày tao c? th? mà hustle ?ôi khi tùng thi?u nguyên tu?n ch? McDonald T?i lúc l?y l??ng và ti?n nhà l?i Yolo Only XO no more drink four loco Nh?c l?i l?n n?a b?n tao là ai Dòng dõi con r?ng cháu tiên ??t n??c An Nam T?i Tây bên này t?i tao ??y ?éo e ng?i Thích thì làm b?n, thù c?ng ?éo ngán, Ok?? ??n gi?n mu?n ??ng v?ng ? bên này t?i mày ph?i có cái ??u th?t là c?ng Ph?i s?ng sao cho th?t ??p ??ng x?o trá nh? x?a dân t?c Vi?t Nam b? bán ??ng ?ã là nòi r?ng, thì ??ng nói Di?u Hâu, Gà, còn ph?i s? ?? má nh?ng v?n còn m?t s? con r?ng siêu fake ch?i d? ?éo tài nào th? ?? L?i m?t l?n n?a tao l?i ph?i nói t?i cái câu ng??i VN là dòng dõi cháu tiên ch? ?éo ph?i ng??i phàm S?ng sao r?ng danh cho dân t?c ch? ??ng có xí ?ú mà ?âm ??u vào làm ba cái trò xàm Tao ?ây m?t hi?p do phê bình nh?ng th?t s? c?n ph? bình các dân ch?i ?éo phê bình m?t hi?p ?c gà b? ?ít mà c? t??ng là ??u r?ng thì im m? m?m coi tao th? nào ng??i VI?t th? thi?t Và tao ko bao gi? b? cu?c (x3) C?ng gI?ng nh? lúc nh? ti?c ch?a tàn thì tao ch?a bao gi? b? cu?c Và tao ch?a bao gi? b? cu?c (x3) Mãi mãi linh h?n c?a tao ko bao gi? ??ng c?c nào có th? nào mua chu?c Marco: U look like a fucking fool(x4) Hold on ! Khó nói Ch? vì ??i d?p mày, nên mày quá ?ói Nh?c s?p sình nên mày qá khói Ch? real trên môi, m? mi?ng x?o l?n thi?t quá thói! 24/7 t?i tao trong khu ?êm xu?ng lên ?èn t?i tao không ng? ti?n t?i tao ki?m hoài v?n không ?? m?i vi?c nh? c?, h-town v?n s?ng làm vi?c s? ngu?i nh?ng sài gòn tao v?n ngông là ng??i vn, dòng máu l?c h?ng mu?n ???c coi tr?ng ít nh?t não mày ph?i thông n?u mày là thù thì tao khuyên mày ??ng ngông còn n?u mình là b?n thì tao m?i vào bên trong ??t m?t chút c?, xi?t vào cu?n h?ng n?u ch?a ?? high thì mình b? vô chút bông khuyên mày xê ra khi anh em ?ang phê pha s?ng ngay th?ng không x?o trá nh?ng không bê tha ê cu ??ng ??ng tao khi tao ?ang phê ba l?i m?t l?n n?a ?? tao nh?c cho mày nh? là ng??i vn s?ng ph?i c?ng và quy?t li?t s?ng trên ??t ng??i nh?ng quê h??ng mình ph?i nh? máu ?? da vàng là ng??i vn luôn b?t di?t m?y th?ng ch?t ti?t m?t mày qá dày cùng m?t dòng máu mà t?i mày ch?i qá l?y làm vi?c b? ít thì tao tha cho may thay s? r? h?n láo h?i ta? sao tao l?i m?t d?y tao không bao gi? b? cu?c x2 s?ng trên ??t m? làm vi?c ch?m ch? m?i vi?c m?i m? nh? là châu á tr? và tao ko bao gi? b? cu?c x2 dù thêm ch?c n?m ?ã bán h?t c? linh h?n châu á tr? c?ng có th? mãi sinh t?n

44 tập