Nội dung được cung cấp bởi DAIKI and Vigga Dope. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được tải lên và cung cấp trực tiếp bởi DAIKI and Vigga Dope hoặc đối tác nền tảng podcast của họ. Nếu bạn tin rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không được phép, bạn có thể làm theo quy trình được nêu tại đây https://vi.player.fm/legal.

People love us!

User reviews

"Tôi thích tính năng nghe ngoại tuyến"
"Đây là "cách thức" quản lý podcast theo dõi của bạn. Nó cũng là cách tuyệt vời để khám phá những podcast mới."

Vigga Dope - Chuyện Chưa Kể

4:11
 
Chia sẻ
 

Fetch error

Hmmm there seems to be a problem fetching this series right now. Last successful fetch was on July 01, 2023 16:04 (3M ago)

What now? This series will be checked again in the next day. If you believe it should be working, please verify the publisher's feed link below is valid and includes actual episode links. You can contact support to request the feed be immediately fetched.

Manage episode 185638405 series 1522650
Nội dung được cung cấp bởi DAIKI and Vigga Dope. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được tải lên và cung cấp trực tiếp bởi DAIKI and Vigga Dope hoặc đối tác nền tảng podcast của họ. Nếu bạn tin rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không được phép, bạn có thể làm theo quy trình được nêu tại đây https://vi.player.fm/legal.
Nh?ng m?u chuy?n nh? nh?t ???c ghép l?i v?i nhau, t?o nên "Chuy?n Ch?a K?" Prod by Nick Vanelli Mixed and Master Nguy?n Lâm Intro by Duong A Nguyen: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004038483845 Banner: Dominic Artists: Bill https://www.facebook.com/bill.nguyen.399826 Marco https://www.facebook.com/gotnosoul AJ https://www.facebook.com/dominick.nguyen Dominic https://www.facebook.com/dominick.nguyen Daiki https://www.facebook.com/daikidark Enjoy !! Lyric: [Bill] Hình nh? không ai nghe tao ?ang kh?n c?u Có l? ch? mình tao là ?ang ph?i u s?u T?t c? m?i th? tr? nên th?t tâm t?i Khi mà tao ?ang ph?i ??i di?n v?i n?i ?au Ai có th? cho tao ???c l??ng thi?n Tao không mu?n ph?i vào nhà th??ng ?iên B?i vì tao khác gì m?t con nghi?n ??ng có ??ng vào tao, tao mu?n mình ???c an nhiên Trong c?n phòng nh?, b?n b?c t??ng ?ó M?t v?ng máu nh?, tao th?y no dang ??ng ?ó L?i ?ây em ?i, anh v?n còn ?ây Không có ai c? ch? còn anh là ? ?ây Eii eiii eii..??ng ch?y, l?i ?ây v?i anh mau Eii eii eii.. ??ng ch?y... n?u em không mu?n ph?i nhìn th?y máu [Marco] T?m t?i ???ng không l?i... Xung quanh tao toàn cây c?i Nhìn t? xa xa là phía bóng m?t ng??i l? Lúc ?n lúc hi?n r?i ?n mình vào trong khói Oh no ,có ph?i là do ?o giác Hay là tác d?ng ph? th? n?m trong th? xác .... C? g?ng ch?y , tìm l?i thoát Nh?ng càng chày thì càng ch?m Vác trên ng??i nh?ng gánh n?ng bí m?t ph?i l?ng câm..... Ouch! ??u tao ?au Gi? ph?i làm sao Khói tr?ng càng dày làm ngu?n s?ng ta ch?t ng?t N?i ?au trên da th?t T? t? ???c c?t xu?ng t? th? xác này Máu v?n c? ch?y Não ng?ng ho?t ??ng nh?ng ?ôi m?t kia v?n th?y T? nh? b?n thân b??c ra kia ph?i c?n th?n N?i s? b?y lâu l?i là chính là b?n thân [AJ] 2 chân 2 tay tao b? c?t vào c?nh gi??ng 2 m?t ?? ??n trông b? d?ng th?t ?áng th??ng ??t ??m cái áo, máu bám trên t??ng L? ra gi? này tao ?ang trên ???ng ??n tr??ng ??u tao b?t ??u xu?t hi?n nh?ng ti?ng thì th?m Con qu? nào ?ó b? trí óc tao giam c?m ?ôi m?t tao dáo dác, c? tìm 1 l?i thoát Tao ch?y và tao ch?y h?t l?i này t?i l?i khác B?n thân h?i thúc ?ã ??n lúc ph?i hành ??ng M?t n?i yên t?nh ph?i tránh xa ?ám ?ông ?o giác không ng?ng khi?n tao không còn mu?n s?ng Tao ??nh k?t thúc t?t c? r?i s? gieo mình xu?ng sông Tao là 1 th?ng ?iên!!!! Mài k? con dao xong tao c?n thêm 1 viên Sung s??ng nh? ?ang làm 1 ông tiên!!!! C?t ??ng m?ch ch? vì m?t ki?m soát c?n nghi?n M?i th? xung quanh b?ng l?ng im… [Dominic] Gi?t mình t?nh d?y vào lúc 03.00 sáng C? g?ng nh?m m?t không ng? ???c nên ph?i ráng Ti?ng khóc oái oan mùi h??ng khói nhang Tao ngh? tao không làm gì sai nên ??ng phi?n tao nh? v?y Dù gì tao c?ng coi m nh? là anh em máu m? Ch?i thân v?i nhau sao l?i gi? thói con ông cháu ch? Mày t??ng tao ngu Nh?ng không Sáng nay m? m ?ã gõ c?a và tìm tao Tao ra th?a chuy?n sau l?ng tao là con dao Câu chuy?n xác mày b? ch?t v?t xu?ng sông không may ?ã lan truy?n ra các m?t báo M?i bác vào nhà, t nh? nhàng khoá c?a Ch?c m c?ng hay tin m? m ?ang có ch?a Chân tay b?n r?n, tâm trí tao rã r?i L?i 3:00 sáng ph?i ti?n 3 m?ng ng??i n?a h? tr?i [Daiki] B?ng b?u tr?i s?p t?i Tâm tr?ng thi ch?i v?i Có v?t l? d?n ?ang ?i t?i Nhìn th?y t? xa xa H?t h?n mu?n h oá ?á M?t con zombie lang thang, theo kh?p ph? xá M?t thì tr?n tròng, mi?ng m?m l? loét Súng ? bên c?nh hông, ?âu c?n gì suy xét ??n ?ã lên s?n, c?n là c? b?n Tâm là ngay trán, c? th? kéo ch?t r?i mình bóp cò cho chu?n và BANG Bang !!! Ti?ng ai ai oán Tr?i d?n b?ng sáng s? th?t làm ta choáng váng ?o giác gây ra khi?n cho tâm ta ?iên lo?n Ng??i mà mình gi?t ko ai khác là th?ng b?n H?i h?n mu?n màng sao s?a sai Súng k? lên ??u, sát bên mang tai ??i này còn gì, ?? mà nhìn l?i Nh? nhàng bóp cò sau khi ta ?ã say bye!!!
  continue reading

44 tập

iconChia sẻ
 

Fetch error

Hmmm there seems to be a problem fetching this series right now. Last successful fetch was on July 01, 2023 16:04 (3M ago)

What now? This series will be checked again in the next day. If you believe it should be working, please verify the publisher's feed link below is valid and includes actual episode links. You can contact support to request the feed be immediately fetched.

Manage episode 185638405 series 1522650
Nội dung được cung cấp bởi DAIKI and Vigga Dope. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được tải lên và cung cấp trực tiếp bởi DAIKI and Vigga Dope hoặc đối tác nền tảng podcast của họ. Nếu bạn tin rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không được phép, bạn có thể làm theo quy trình được nêu tại đây https://vi.player.fm/legal.
Nh?ng m?u chuy?n nh? nh?t ???c ghép l?i v?i nhau, t?o nên "Chuy?n Ch?a K?" Prod by Nick Vanelli Mixed and Master Nguy?n Lâm Intro by Duong A Nguyen: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004038483845 Banner: Dominic Artists: Bill https://www.facebook.com/bill.nguyen.399826 Marco https://www.facebook.com/gotnosoul AJ https://www.facebook.com/dominick.nguyen Dominic https://www.facebook.com/dominick.nguyen Daiki https://www.facebook.com/daikidark Enjoy !! Lyric: [Bill] Hình nh? không ai nghe tao ?ang kh?n c?u Có l? ch? mình tao là ?ang ph?i u s?u T?t c? m?i th? tr? nên th?t tâm t?i Khi mà tao ?ang ph?i ??i di?n v?i n?i ?au Ai có th? cho tao ???c l??ng thi?n Tao không mu?n ph?i vào nhà th??ng ?iên B?i vì tao khác gì m?t con nghi?n ??ng có ??ng vào tao, tao mu?n mình ???c an nhiên Trong c?n phòng nh?, b?n b?c t??ng ?ó M?t v?ng máu nh?, tao th?y no dang ??ng ?ó L?i ?ây em ?i, anh v?n còn ?ây Không có ai c? ch? còn anh là ? ?ây Eii eiii eii..??ng ch?y, l?i ?ây v?i anh mau Eii eii eii.. ??ng ch?y... n?u em không mu?n ph?i nhìn th?y máu [Marco] T?m t?i ???ng không l?i... Xung quanh tao toàn cây c?i Nhìn t? xa xa là phía bóng m?t ng??i l? Lúc ?n lúc hi?n r?i ?n mình vào trong khói Oh no ,có ph?i là do ?o giác Hay là tác d?ng ph? th? n?m trong th? xác .... C? g?ng ch?y , tìm l?i thoát Nh?ng càng chày thì càng ch?m Vác trên ng??i nh?ng gánh n?ng bí m?t ph?i l?ng câm..... Ouch! ??u tao ?au Gi? ph?i làm sao Khói tr?ng càng dày làm ngu?n s?ng ta ch?t ng?t N?i ?au trên da th?t T? t? ???c c?t xu?ng t? th? xác này Máu v?n c? ch?y Não ng?ng ho?t ??ng nh?ng ?ôi m?t kia v?n th?y T? nh? b?n thân b??c ra kia ph?i c?n th?n N?i s? b?y lâu l?i là chính là b?n thân [AJ] 2 chân 2 tay tao b? c?t vào c?nh gi??ng 2 m?t ?? ??n trông b? d?ng th?t ?áng th??ng ??t ??m cái áo, máu bám trên t??ng L? ra gi? này tao ?ang trên ???ng ??n tr??ng ??u tao b?t ??u xu?t hi?n nh?ng ti?ng thì th?m Con qu? nào ?ó b? trí óc tao giam c?m ?ôi m?t tao dáo dác, c? tìm 1 l?i thoát Tao ch?y và tao ch?y h?t l?i này t?i l?i khác B?n thân h?i thúc ?ã ??n lúc ph?i hành ??ng M?t n?i yên t?nh ph?i tránh xa ?ám ?ông ?o giác không ng?ng khi?n tao không còn mu?n s?ng Tao ??nh k?t thúc t?t c? r?i s? gieo mình xu?ng sông Tao là 1 th?ng ?iên!!!! Mài k? con dao xong tao c?n thêm 1 viên Sung s??ng nh? ?ang làm 1 ông tiên!!!! C?t ??ng m?ch ch? vì m?t ki?m soát c?n nghi?n M?i th? xung quanh b?ng l?ng im… [Dominic] Gi?t mình t?nh d?y vào lúc 03.00 sáng C? g?ng nh?m m?t không ng? ???c nên ph?i ráng Ti?ng khóc oái oan mùi h??ng khói nhang Tao ngh? tao không làm gì sai nên ??ng phi?n tao nh? v?y Dù gì tao c?ng coi m nh? là anh em máu m? Ch?i thân v?i nhau sao l?i gi? thói con ông cháu ch? Mày t??ng tao ngu Nh?ng không Sáng nay m? m ?ã gõ c?a và tìm tao Tao ra th?a chuy?n sau l?ng tao là con dao Câu chuy?n xác mày b? ch?t v?t xu?ng sông không may ?ã lan truy?n ra các m?t báo M?i bác vào nhà, t nh? nhàng khoá c?a Ch?c m c?ng hay tin m? m ?ang có ch?a Chân tay b?n r?n, tâm trí tao rã r?i L?i 3:00 sáng ph?i ti?n 3 m?ng ng??i n?a h? tr?i [Daiki] B?ng b?u tr?i s?p t?i Tâm tr?ng thi ch?i v?i Có v?t l? d?n ?ang ?i t?i Nhìn th?y t? xa xa H?t h?n mu?n h oá ?á M?t con zombie lang thang, theo kh?p ph? xá M?t thì tr?n tròng, mi?ng m?m l? loét Súng ? bên c?nh hông, ?âu c?n gì suy xét ??n ?ã lên s?n, c?n là c? b?n Tâm là ngay trán, c? th? kéo ch?t r?i mình bóp cò cho chu?n và BANG Bang !!! Ti?ng ai ai oán Tr?i d?n b?ng sáng s? th?t làm ta choáng váng ?o giác gây ra khi?n cho tâm ta ?iên lo?n Ng??i mà mình gi?t ko ai khác là th?ng b?n H?i h?n mu?n màng sao s?a sai Súng k? lên ??u, sát bên mang tai ??i này còn gì, ?? mà nhìn l?i Nh? nhàng bóp cò sau khi ta ?ã say bye!!!
  continue reading

44 tập

Tất cả các tập

×
 
Loading …

Chào mừng bạn đến với Player FM!

Player FM đang quét trang web để tìm các podcast chất lượng cao cho bạn thưởng thức ngay bây giờ. Đây là ứng dụng podcast tốt nhất và hoạt động trên Android, iPhone và web. Đăng ký để đồng bộ các theo dõi trên tất cả thiết bị.

 

Player FM - Ứng dụng Podcast
Chuyển sang chế độ ngoại tuyến với ứng dụng Player FM !

Hướng dẫn sử dụng nhanh