×
Life công khai
[search 0]
×
Podcast Life tốt nhất tìm thấy (cập nhật Tháng mười hai 2019)
Podcast Life tốt nhất tìm thấy
Cập nhật Tháng mười hai 2019
Tham gia cùng với hàng triệu người dùng FM Player ngay hôm nay để nhận được tin tức và thông tin chi tiết bất cứ khi nào bạn muốn, ngay cả khi bạn ngoại tuyến. Nghe podcast thông minh hơn với ứng dụng podcast miễn phí. Hãy tham gia nào!
Tham gia ứng dụng podcast tốt nhất thế giới để quản lý các chương trình yêu thích của bạn trực tuyến và nghe ngoại tuyến trên ứng dụng Android và iOS. Nó miễn phí và dễ sử dụng!
More
show episodes
 
T
The Blue Expat
Hàng tháng
 
Nơi những kinh nghiệm được chia sẻ, những câu chuyện xung quanh cuộc sống của người Việt Nam khi ở nước ngoài sẽ được mang đến qua từng tập của podcast.There are much Vietnamese living outside of their countries, hence there is a need to connect them and let their stories be told. The Blue expat connects with Vietnamese expats and interviews them on different topics. From this show, not only the expats can share their experiences and sympathy but also people living in Vietnam will have a mor ...
 
Daily programs in Vietnamese about Health, Family & Spiritual life tiếng Việt
 
We believe that everyone's studying or living abroad experience is unique. This page is dedicated to telling their stories.
 
Daily Vietnamese radio program brought to you by Adventist World Radio
 
Loading …
show series
 
Sống trọn vẹn, dâng cho Chúa, theo ý Chúa // Full life, dedicated to the Lord, follow GodBởi podcasts@awr.org (AWR)
 
Doi Song Thoa Nguyen - A Satisfied LifeBởi podcasts@awr.org (AWR)
 
Phước cho kẻ thương xót, sự thương xót, sự giúp đỡ // Blessed are the merciful, merciful, helpBởi podcasts@awr.org (AWR)
 
Mon Qua Tu Thuong Gioi - The Gift From HeavenBởi podcasts@awr.org (AWR)
 
Chúa mở cửa, sự hướng dẫn, trông cậy nơi Chúa // Lord opened, the guidance and hope in GodBởi podcasts@awr.org (AWR)
 
Giang Sinh Di Duong Khac Tro Ve - Christmas Go back by another roadBởi podcasts@awr.org (AWR)
 
Chú ý về lợi người khác nữa, lợi ích cộng đồng, quan tâm // Attention to others benefits, community benefit, carefulBởi podcasts@awr.org (AWR)
 
Duc Chua Giesu & Me Mari - Jesus Christ & Mary His MotherBởi podcasts@awr.org (AWR)
 
Phần mười, của dâng, hoàn trả // Tithe, offerings, repaidBởi podcasts@awr.org (AWR)
 
Mang Co Chan Chien - The Manger & The ShepheardBởi podcasts@awr.org (AWR)
 
Không nóng giận, sự bình tĩnh, nhu mì // Not angry, calm, meekBởi podcasts@awr.org (AWR)
 
Tim Vua Dan Giuda (Do Thai) Tho Lay ChristmasBởi podcasts@awr.org (AWR)
 
Sống hay chết, sự chết, Sự sống // Live or die, death, lifeBởi podcasts@awr.org (AWR)
 
Những lời tiên tri ứng nghiệm, Lời tiên tri, sự khải thị // The prophecy was fulfilled, prophecy, revelationBởi podcasts@awr.org (AWR)
 
Thỏa hiệp 2, Ơn phước, Sự giải cứu // Compromise 2, blessings, deliveranceBởi podcasts@awr.org (AWR)
 
Thỏa hiệp 1, Ơn phước, Sự giải cứu // Compromise 1, blessings, deliveranceBởi podcasts@awr.org (AWR)
 
Tận thế, ngày cuối cùng, sự chuẩn bị // Apocalypse, the last day, the preparationBởi podcasts@awr.org (AWR)
 
Lòng nhân từ của Chúa, tình yêu thương, sự nhân từ // God's kindness, love, kindnessBởi podcasts@awr.org (AWR)
 
Ta On Trong Moi Su - Giving Thanks To God In All SituationsBởi podcasts@awr.org (AWR)
 
Phước cho kẻ làm hòa thuận, sự hòa thuận, sự hiệp nhất // Blessed are the peacemakersBởi podcasts@awr.org (AWR)
 
Tho Phuong & Ta On - Worship & ThanksgivingBởi podcasts@awr.org (AWR)
 
Phước cho kẻ khó khăn, Nghèo khó, đức tin // Blessed are the poor in spiritBởi podcasts@awr.org (AWR)
 
Phước cho kẻ nhu mì, nhu mì, khiêm nhường // Blessed are the meekBởi podcasts@awr.org (AWR)
 
Duc Chua Giesu La Ai IV - Who Is Jesus Christ IVBởi podcasts@awr.org (AWR)
 
Phước cho kẻ đói khát, ơn phước, lời Chúa // Blessed are those who hunger and thirst, Blessings, God's word.Bởi podcasts@awr.org (AWR)
 
Duc Chua Giesu La Ai III - Who Is Jesus Christ IIIBởi podcasts@awr.org (AWR)
 
Phúc lợi của Chúa, sự ban cho, sự tha thứ // Benefits of God, the gift, forgivenessBởi podcasts@awr.org (AWR)
 
Duc Chua Giesu La Ai II - Who Is Jesus Christ?Bởi podcasts@awr.org (AWR)
 
Làm hết sức mình, cố gắng tốt nhất, nổ lực hết mình // Best effort, TryingBởi podcasts@awr.org (AWR)
 
Duc Chua Giesu La Ai I - Who IS Jesus Christ IBởi podcasts@awr.org (AWR)
 
May và không may, Phước hay họa, khó khăn // Fortunately and unfortunately, blesses and disaster, the difficultyBởi podcasts@awr.org (AWR)
 
Duc Chua Giesu La Ai - Who Is Christ The LordBởi podcasts@awr.org (AWR)
 
Nơi tội lỗi và sự cứu chuộc gặp nhau, tội lỗi, sự cứu chuộc // Where sin meets redemption, sin, redemptionBởi podcasts@awr.org (AWR)
 
Nhiệm vụ của chúng ta, trách nhiệm, sứ mạng // Our duties, responsibilities, missionBởi podcasts@awr.org (AWR)
 
Quang Ganh Lo Di - Throw Away WorryBởi podcasts@awr.org (AWR)
 
Recently I found this podcast from Saigon named "7 million bikes" hosted by Niall Mackay from Scotland. The interviews on his show are so impressive. He has a diverse selection of guests, both expats and Vietnamese. He had on his show music producer, chef, Vietnamese singer, comedian, and so on. I feel more connected and more curious about Saig ...…
 
Su Diep Canh Bao So 1 - The First Warning MessageBởi podcasts@awr.org (AWR)
 
Phước cho kẻ có lòng trong sạch, lòng trong sạch, sống ngay thẳng // Bless are the pure in heart, pure in heart, righteous heartBởi podcasts@awr.org (AWR)
 
Con Duong Giai Thoat - The Way of SalvationBởi podcasts@awr.org (AWR)
 
Trở nên một thần, sự hiệp nhất, thông công // Becomes a god, unity, fellowshipBởi podcasts@awr.org (AWR)
 
Nhung Nguoi Tinh Sach - Sanctified PeopleBởi podcasts@awr.org (AWR)
 
Chúa chỉ đường cho chúng ta, Người dẫn đường, Chúa là ánh sáng // God directs for us, God led the way, God is lightBởi podcasts@awr.org (AWR)
 
Google login Twitter login Classic login