Sync Mind - Speeches with Binaural Beats

Chia sẻ
 

Manage series 2773131
Thông tin tác giả Sync Mind - Speeches with Binaural Beats được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
► Sync Mind is a recording studio and a Youtube Channel dedicated to creating mind reprogramming audio sessions. We combine inspirational Speeches with Binaural Beats technology to improve memory retention and access to the subconscious mind. * ★ Using the audio sessions created by Sync Mind Team, every person can enter a meditative state within minutes only by using good headphones. * ► FOLLOW US: * 🔗 Youtube: https://www.youtube.com/c/SyncMind * ► 🔗 Instagram: https://www.instagram.com/syncmindaudio/ * ► 🔗 Gumroad: https://gumroad.com/syncmind

50 tập