3 THINGS TO KNOW about the Atlanta Residential Real Estate Market

Chia sẻ
 

Manage series 2875343
Thông tin tác giả Jere Metcalf Podcast được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Welcome to 3 THINGS TO KNOW with Jere Metcalf and her Residential Real Estate Team, JMPartners Atlanta. This is a quick real estate update from JMPartners, real estate agents on the ground in Atlanta talking about what it's like, what to expect, the pros, the cons, and what to consider to align yourself and your loved ones for the best opportunities.

70 tập