2FatBeans - Dubai's Specialty Coffee Podcast

Chia sẻ
 

Manage series 3021779
Thông tin tác giả 2FatBeans Specialty Coffee Podcast and 2 Fat Beans được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
One Brit, One Aussie... 2 Fat Beans!! The very first specialty coffee podcast in Dubai dedicated to everything specialty coffee within the UAE. Updates, news, interviews, debates....a truly 3rd wave podcast talking everything from bean to cup and everything in-between!

2 tập