A Lawyer and a Policy Analyst Walk into a Bar

Chia sẻ
 

Manage series 3099906
Thông tin tác giả A Lawyer and a Policy Analyst, A Lawyer, and A Policy Analyst được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Join Jadric Cummings (The Lawyer) & Dr. Dalano DaSouza (The Policy Analyst) as they discuss Caribbean issues & current events over a cold beverage.

50 tập