Airborne Event Dronecast | WFMU

Chia sẻ
 

Manage series 1250909
Thông tin tác giả WFMU podcasts, Airborne Event Dronecast, and WFMU được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Your weekly ticket to droneland. Field recordings of waters, machines, subways, drums, frogs, ice, etc, and then those same recordings spindled, folded, or mutilated. Don't worry, that ticket will still get you through the phantom tollbooth.

112 tập