AoW Unbroken ep 54.1- Everyone Loves Talking Tau!- Seth Oster

28:00
 
Chia sẻ
 

Manage episode 330796871 series 2907292
Thông tin tác giả Nick Nanavati, Steve Joll, Adam Camilleri, Blake Law, and Brad Chester được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Nick Nanavati subs in for Blake Law, and interviews Seth Osler along side Brad Chester! ++ Patrol Detachment 0CP (T'au Empire) [60 PL, -1CP, 1,198pts] ++ + Configuration + Detachment Command Cost Sept Choice: , Blocking Tactics, Play Their Part + No Force Org Slot + Kroot Hounds [1 PL, 24pts] . 4x Kroot Hound: 4x Ripping Fangs + HQ + Commander in Crisis Battlesuit [9 PL, -1CP, 175pts]: 6. Exemplar of the Mont'ka, Novasurge Plasma Rifle, Plasma Rifle, Plasma Rifle, Plasma Rifle, Stratagem: Promising Pupil, Target Lock, The Be'gel Hunter's Plate . 2x Marker Drone: 2x Markerlight Ethereal [5 PL, 85pts]: 2. Sense of Stone, 4. Through Boldness, Victory, 6. Wisdom of the Guides, Hover Drone, The Humble Stave, Warlord . 2x Marker Drone: 2x Markerlight + Troops + Kroot Carnivores [3 PL, 60pts] . 10x Kroot: 10x Kroot Rifle, 10x Quill Grenades + Elites + Crisis Battlesuits [21 PL, 427pts] . Crisis Shas'ui: Cyclic Ion Blaster, Plasma Rifle, Plasma Rifle, Shield Generator . Crisis Shas'ui: Cyclic Ion Blaster, Plasma Rifle, Plasma Rifle, Shield Generator . Crisis Shas'ui: Cyclic Ion Blaster, Plasma Rifle, Plasma Rifle, Shield Generator . Crisis Shas'ui: Cyclic Ion Blaster, Plasma Rifle, Plasma Rifle, Shield Generator . Crisis Shas'ui: Cyclic Ion Blaster, Plasma Rifle, Plasma Rifle, Shield Generator . Crisis Shas'vre: Cyclic Ion Blaster, Early Warning Override, Plasma Rifle, Plasma Rifle . 6x Shield Drone: 6x Shield Generator Crisis Battlesuits [21 PL, 427pts] . Crisis Shas'ui: Cyclic Ion Blaster, Plasma Rifle, Plasma Rifle, Shield Generator . Crisis Shas'ui: Cyclic Ion Blaster, Plasma Rifle, Plasma Rifle, Shield Generator . Crisis Shas'ui: Cyclic Ion Blaster, Plasma Rifle, Plasma Rifle, Shield Generator . Crisis Shas'ui: Cyclic Ion Blaster, Plasma Rifle, Plasma Rifle, Shield Generator . Crisis Shas'ui: Cyclic Ion Blaster, Plasma Rifle, Plasma Rifle, Shield Generator . Crisis Shas'vre: Cyclic Ion Blaster, Early Warning Override, Plasma Rifle, Plasma Rifle . 6x Shield Drone: 6x Shield Generator ++ Patrol Detachment -2CP (T'au Empire) [40 PL, 7CP, 801pts] ++ + Configuration + Battle Size [12CP]: 3. Strike Force (101-200 Total PL / 1001-2000 Points) Detachment Command Cost [-2CP] Sept Choice: , Blocking Tactics, Play Their Part + Stratagems + Stratagem: Emergency Dispensation [-2CP]: 2x Additional Relics + No Force Org Slot + Kroot Hounds [1 PL, 24pts] . 4x Kroot Hound: 4x Ripping Fangs + HQ + Commander in Crisis Battlesuit [9 PL, -1CP, 200pts]: 1. Precision of the Hunter, Cyclic Ion Blaster, Cyclic Ion Blaster, Cyclic Ion Blaster, Iridium battlesuit, Solid-image Projection Unit, Stratagem: Promising Pupil, T'au Flamer, Thermoneutronic Projector . 2x Marker Drone: 2x Markerlight + Troops + Kroot Carnivores [3 PL, 60pts] . 10x Kroot: 10x Kroot Rifle, 10x Quill Grenades + Elites + Crisis Battlesuits [21 PL, 397pts] . Crisis Shas'ui: Burst Cannon, Burst Cannon, Plasma Rifle, Shield Generator . Crisis Shas'ui: Burst Cannon, Burst Cannon, Plasma Rifle, Shield Generator . Crisis Shas'ui: Burst Cannon, Burst Cannon, Plasma Rifle, Shield Generator . Crisis Shas'ui: Burst Cannon, Burst Cannon, Plasma Rifle, Shield Generator . Crisis Shas'ui: Burst Cannon, Burst Cannon, Plasma Rifle, Shield Generator . Crisis Shas'vre: Burst Cannon, Burst Cannon, Early Warning Override, Plasma Rifle . 6x Shield Drone: 6x Shield Generator + Fast Attack + Vespid Stingwings [3 PL, 60pts] . 4x Vespid Stingwing: 4x Neutron Blaster, 4x Stingwing Claws . Vespid Strain Leader Vespid Stingwings [3 PL, 60pts] . 4x Vespid Stingwing: 4x Neutron Blaster, 4x Stingwing Claws . Vespid Strain Leader ++ Total: [100 PL, 6CP, 1,999pts] ++

288 tập