Episode 199- It's always raining in San Francisco! "Neon Maniacs" (1986)

1:04:48
 
Chia sẻ
 

Manage episode 328212376 series 2440572
Thông tin tác giả Bad Taste Video and Bad Taste Video VHS Horror Podcast được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

This week on the Bad Taste Video Podcast we dove into the 1986 tween slasher "Neon Maniacs" ! A movie that I never saw as a child and one that Grizz has never seen at all, this one is definitely under appreciated by the mainstream! How could you not like a gang of roaming serial killing mutants that live under the Golden Gate Bridge!? So get your squirt guns ready and tune up your guitar because this is Bad Taste Video!

242 tập