131: Alie B. Gorrie: Arts Medicine and Accesibility

1:29:04
 
Chia sẻ
 

Manage episode 289835676 series 2206927
Thông tin tác giả Alec Stephens III được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

https://www.aliebgorrie.com/ Alie B. Gorrie is an optimist, actor and advocate https://www.instagram.com/aliebg/ on a mission to build a more inclusive world. You can find the transcript for our conversation here: https://otter.ai/u/jY1Wb5WwH40fuMjbISs6JmvSAec Her article in American Theatre Magazine here: https://www.americantheatre.org/2021/03/26/inclusion-we-cant-do-it-alone/ and where to stream her documentary series, Abled here: https://www.ableaseries.com/

Sign up for Bushwick Variety Show Host Alec The Third's monthly newsletter here: https://alecstephensiii.us17.list-manage.com/subscribe?u=556b7f68bf180ceed861befc6&id=3953cc4905

Sign up for the Patreon here: https://www.patreon.com/join/bushwickvarietyshow

143 tập