Classic Break-up Lines (Upper Intermediate)

28:32
 
Chia sẻ
 

Manage episode 337535219 series 3382653
Thông tin tác giả Chinese Language Convo Club, Lindi P, and Vicky Z được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Pulled from a real-life breakup, in this episode, Lindi and Kappa Zhao discuss breaking up and broken hearts. 经典分手对白 Vocabulary: 关心 照顾 借口 心疼 尽力 苛刻 比起 还是 行程表 一切 宁愿 Dialogue: A:我很关心你的,只是不能给你你想要的照顾。 B:你这是什么意思?我觉得这只是个借口。如果真的心疼我,你会更尽力一些的。我也没那么苛刻的要求你的时间。 A:那你就是说我是个骗子!我想说的是,比起我已经给你的,你因该得到更好的照顾。只是我太忙了。 B:忙?还是我在你的生活中根本不重要?好吧。没问题!如果你这么忙,干脆把我从你的行程表中去掉吧。如果不能成为你的一切,我宁愿什么也不事。 A:别闹了。这又不是世界末日! B:你这个混蛋!就这样。我讲完了。我要挂电话了! A:随便你! Catch My Drift: A: 我只是想得到你的关心和照顾。 B:不是我不关心你,只是我真的太忙了。 A:你别再找借口了。你根本就不心疼我。 B:你不要这么苛刻的要求我好吗?我已经尽力了。 A:算了。既然不能成为你的一切,我宁愿什么也不是。还是把我从你的行程表中去掉吧!再见!

33 tập