Commander's Brew

Chia sẻ
 

Manage series 81302
Thông tin tác giả Andy Hull & Sean Tabares, Andy Hull, and Sean Tabares được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Each week comedians Andy Hull & Sean Tabares build a new Commander deck for the popular trading card game, Magic the Gathering!

371 tập