The Nazi Expedition to Tibet That Actually Happened

31:37
 
Chia sẻ
 

Manage episode 329686756 series 3011176
Thông tin tác giả Kenosha Public Library được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

As much as we see in comics and tv Nazi expeditions for magical artifacts, the Nazi's did actually explore around the world to try and give themselves credibility. Scott Delves into one of these expeditions.

Like the show? Feel free to like, subscribe, or follow. Want to give us a suggestion? Email us at historycruise@mykpl.info

20 tập