Artwork

Nội dung được cung cấp bởi VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.
Player FM - Ứng dụng Podcast
Chuyển sang chế độ ngoại tuyến với ứng dụng Player FM !

Chùa Tân Diệu bị chửi, bị ngưng hoạt động, vậy chùa sẽ sinh hoạt thế nào

2:08
 
Chia sẻ
 

Manage episode 413785795 series 3367360
Nội dung được cung cấp bởi VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.

16 Ở trái đất này, tại sao có chiến tranh, tại sao phải tu, làm sao để biết sự thật

Trò hỏi:

Thưa Ban giải đáp chùa Thiền tông Tân Diệu, xin cho tôi hỏi 4 câu:

Câu 1: Ở trái đất này làm sao để không có chiến tranh?

Câu 2: Tại sao người ta phải tu?

Câu 3: Tại sao không có đạo nào khẳng định đạo mình tu thành gì, thành rồi thì làm việc chi?

Câu 4: Ở trái đất làm sao cho con người ai ai cũng biết sự thật ở trái đất và tam giới này, muốn biết sự thật trái đất này phải làm sao?

Thầy trả lời:

Ở câu hỏi này có mấy ý.

- Ý thứ nhất là ở trái đất này nếu muốn không có chiến tranh thì cũng rất dễ thôi, con người chỉ cần thực hiện 4 phần:

1. Thứ nhất là không tưởng tượng một điều gì, dù là nhỏ nhất.

2. Thứ hai là không tham lam của ai một vật gì, dù là bé xíu.

3. Thứ ba là không ác với ai một điều gì, dù là rất nhỏ.

4. Thứ tư là không kiến chấp với ai, không cho ta là tài giỏi nhất, không ai hơn ta được. Thì chiến tranh sẽ không bao giờ xảy ra.

- Cái ý cháu hỏi thứ hai là tại sao con người ta phải tu? Vì người ta không hiểu chữ tu là gì, nên người ta mới tu thôi. Chứ nếu người nào đã biết chữ tu rồi, thì người này sẽ không tu nữa. Còn người nào không biết mà tu, đây gọi là tìm hiểu. Người nào có trí tuệ thật sáng suốt rồi, thì sẽ không còn tu nữa.

- Cháu hỏi cái ý thứ ba là các đạo không khẳng định là tu để thành cái gì? Thành rồi làm việc chi? Là vì có nguyên do như sau: Nguyên do thứ nhất là vì đạo này không có quyển Giáo lý và cương lĩnh của vị Giáo chủ dạy, nên không biết tu để thành gì. Nguyên do thứ hai là vì đạo này không có quyển Giáo lý của vị Giáo chủ dạy, nên không biết tu thành rồi thì làm việc chi.

- Ý cháu hỏi thứ tư là ở trái đất này nếu mà muốn cho con người ai ai cũng biết sự thật ở trái đất và tam giới thì cũng rất là dễ. Mời tất cả những vị học cao hiểu rộng, những vị là giáo sư, tiến sĩ các ngành, cùng nhau viết ra 6 phần của Càn khôn vũ trụ, xuất bản ra quyển sách sự thật của các loài sống trong Càn khôn vũ trụ này. Thì người nào đọc được người đó sẽ biết được sự thật trái đất và tam giới này. Các vị mà sống trong Càn khôn vũ trụ này gồm có ví dụ như là thứ nhất các vị Phật, các vị Phật thì đang ở đâu, mang thân bằng gì, ăn thức ăn gì, và làm việc chi. Thứ hai là các vị Trời, thứ ba là các vị Thần, thứ tư là các vị Thánh, thứ năm là các vị Tiên, thứ sáu là các vị Quỷ. Những vị này đang ở đâu, mang thân bằng gì, ăn thức ăn gì, và đang làm việc gì. Nếu mà người nào đọc được quyển sách này, thì họ sẽ biết được tất cả sự thật ở trên trái đất này.

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 3/4/2024

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dac-biet-xuan-2024-p4-hat-karaoke-chet-lam-ma-cam.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

  continue reading

301 tập

Artwork
iconChia sẻ
 
Manage episode 413785795 series 3367360
Nội dung được cung cấp bởi VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.

16 Ở trái đất này, tại sao có chiến tranh, tại sao phải tu, làm sao để biết sự thật

Trò hỏi:

Thưa Ban giải đáp chùa Thiền tông Tân Diệu, xin cho tôi hỏi 4 câu:

Câu 1: Ở trái đất này làm sao để không có chiến tranh?

Câu 2: Tại sao người ta phải tu?

Câu 3: Tại sao không có đạo nào khẳng định đạo mình tu thành gì, thành rồi thì làm việc chi?

Câu 4: Ở trái đất làm sao cho con người ai ai cũng biết sự thật ở trái đất và tam giới này, muốn biết sự thật trái đất này phải làm sao?

Thầy trả lời:

Ở câu hỏi này có mấy ý.

- Ý thứ nhất là ở trái đất này nếu muốn không có chiến tranh thì cũng rất dễ thôi, con người chỉ cần thực hiện 4 phần:

1. Thứ nhất là không tưởng tượng một điều gì, dù là nhỏ nhất.

2. Thứ hai là không tham lam của ai một vật gì, dù là bé xíu.

3. Thứ ba là không ác với ai một điều gì, dù là rất nhỏ.

4. Thứ tư là không kiến chấp với ai, không cho ta là tài giỏi nhất, không ai hơn ta được. Thì chiến tranh sẽ không bao giờ xảy ra.

- Cái ý cháu hỏi thứ hai là tại sao con người ta phải tu? Vì người ta không hiểu chữ tu là gì, nên người ta mới tu thôi. Chứ nếu người nào đã biết chữ tu rồi, thì người này sẽ không tu nữa. Còn người nào không biết mà tu, đây gọi là tìm hiểu. Người nào có trí tuệ thật sáng suốt rồi, thì sẽ không còn tu nữa.

- Cháu hỏi cái ý thứ ba là các đạo không khẳng định là tu để thành cái gì? Thành rồi làm việc chi? Là vì có nguyên do như sau: Nguyên do thứ nhất là vì đạo này không có quyển Giáo lý và cương lĩnh của vị Giáo chủ dạy, nên không biết tu để thành gì. Nguyên do thứ hai là vì đạo này không có quyển Giáo lý của vị Giáo chủ dạy, nên không biết tu thành rồi thì làm việc chi.

- Ý cháu hỏi thứ tư là ở trái đất này nếu mà muốn cho con người ai ai cũng biết sự thật ở trái đất và tam giới thì cũng rất là dễ. Mời tất cả những vị học cao hiểu rộng, những vị là giáo sư, tiến sĩ các ngành, cùng nhau viết ra 6 phần của Càn khôn vũ trụ, xuất bản ra quyển sách sự thật của các loài sống trong Càn khôn vũ trụ này. Thì người nào đọc được người đó sẽ biết được sự thật trái đất và tam giới này. Các vị mà sống trong Càn khôn vũ trụ này gồm có ví dụ như là thứ nhất các vị Phật, các vị Phật thì đang ở đâu, mang thân bằng gì, ăn thức ăn gì, và làm việc chi. Thứ hai là các vị Trời, thứ ba là các vị Thần, thứ tư là các vị Thánh, thứ năm là các vị Tiên, thứ sáu là các vị Quỷ. Những vị này đang ở đâu, mang thân bằng gì, ăn thức ăn gì, và đang làm việc gì. Nếu mà người nào đọc được quyển sách này, thì họ sẽ biết được tất cả sự thật ở trên trái đất này.

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 3/4/2024

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dac-biet-xuan-2024-p4-hat-karaoke-chet-lam-ma-cam.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

  continue reading

301 tập

Tất cả các tập

×
 
Loading …

Chào mừng bạn đến với Player FM!

Player FM đang quét trang web để tìm các podcast chất lượng cao cho bạn thưởng thức ngay bây giờ. Đây là ứng dụng podcast tốt nhất và hoạt động trên Android, iPhone và web. Đăng ký để đồng bộ các theo dõi trên tất cả thiết bị.

 

Hướng dẫn sử dụng nhanh