DK's Daily Shot of Pirates: Let 'em hear it ... but for how long?

21:01
 
Chia sẻ
 

Manage episode 338167446 series 2603611
Thông tin tác giả Pittsburgh Steelers, Penguins, Pirates, DKPS Podcast Network, and Dejan Kovacevic được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

Anyone mad about the baseball team should feel plenty free to let ’em hear it … but how?

Hear award-winning columnist Dejan Kovacevic's Daily Shots of Steelers, Penguins and Pirates -- three separate podcasts -- every weekday morning on the DK Pittsburgh Sports podcasting network, available on all platforms: https://linktr.ee/dkpghsports

Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

3758 tập