Doctrine and Covenants Visual Resources | SD | SPANISH

Chia sẻ
 

Manage series 1134918
Thông tin tác giả La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Videos to assist you in your study of the Doctrine & Covenants and Church History. These resources include videos, and quotations from Latter-day prophets and apostles.

118 tập