Creative Strategy, UGC, CRO, Shipping Thresholds | DTC Daily

16:12
 
Chia sẻ
 

Manage episode 335050549 series 3373724
Thông tin tác giả Matt Lady được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

Tweets from today's episode:

 • https://twitter.com/SarahLevinger/status/1549785993104039939?s=20&t=dr8Ra-Wkjy50XyIBNcBnmw
 • https://twitter.com/ashvinmelwani/status/1549791619884486661?s=20&t=dr8Ra-Wkjy50XyIBNcBnmw
 • https://twitter.com/SeanEcom/status/1549910089540046848?s=20&t=dr8Ra-Wkjy50XyIBNcBnmw
 • https://twitter.com/andrewfoxwell/status/1549797653520818177?s=20&t=dr8Ra-Wkjy50XyIBNcBnmw
 • https://twitter.com/herrmanndigital/status/1549749071941758977?s=20&t=dr8Ra-Wkjy50XyIBNcBnmw
 • https://twitter.com/iamshackelford/status/1549799212094668800?s=20&t=dr8Ra-Wkjy50XyIBNcBnmw
 • https://twitter.com/mrsharma/status/1549867886285672448?s=20&t=dr8Ra-Wkjy50XyIBNcBnmw
 • https://twitter.com/soundslikecanoe/status/1549779592889737217?s=20&t=dr8Ra-Wkjy50XyIBNcBnmw
 • https://twitter.com/brian_blum1/status/1549799870919090176?s=20&t=dr8Ra-Wkjy50XyIBNcBnmw
 • https://twitter.com/samanizadiyar/status/1549657469751660544?s=20&t=dr8Ra-Wkjy50XyIBNcBnmw
 • https://twitter.com/kurtinc/status/1549794517066420224?s=20&t=dr8Ra-Wkjy50XyIBNcBnmw
 • https://twitter.com/johnjhcoyle/status/1549793760669831175?s=20&t=dr8Ra-Wkjy50XyIBNcBnmw
 • https://twitter.com/baileecooper/status/1549803836616986624?s=20&t=dr8Ra-Wkjy50XyIBNcBnmw
 • https://twitter.com/obviceo/status/1549847700836851713?s=20&t=dr8Ra-Wkjy50XyIBNcBnmw
 • https://twitter.com/danielpatricio/status/1549796100546207745?s=20&t=dr8Ra-Wkjy50XyIBNcBnmw
 • https://twitter.com/Shopify/status/1549380028760313860?s=20&t=dr8Ra-Wkjy50XyIBNcBnmw
 • https://twitter.com/thats_a_moret/status/1549766682717040642?s=20&t=dr8Ra-Wkjy50XyIBNcBnmw
 • https://twitter.com/AdrienneNakohl/status/1549763628160716801?s=20&t=dr8Ra-Wkjy50XyIBNcBnmw
 • https://twitter.com/triplewhale/status/1549795470058438660?s=20&t=dr8Ra-Wkjy50XyIBNcBnmw
 • https://twitter.com/UnlimitedUGC/status/1549780507159928833?s=20&t=dr8Ra-Wkjy50XyIBNcBnmw
 • https://twitter.com/heyitsalexP/status/1549907870120116224?s=20&t=dr8Ra-Wkjy50XyIBNcBnmw
 • https://twitter.com/CarlWeische/status/1549775893714931712?s=20&t=dr8Ra-Wkjy50XyIBNcBnmw
 • https://twitter.com/ashvinmelwani/status/1549848462304354307?s=20&t=dr8Ra-Wkjy50XyIBNcBnmw
 • https://twitter.com/MelissaWritesIt/status/1549964996355846150?s=20&t=dr8Ra-Wkjy50XyIBNcBnmw

3 tập