EM025: November 2008

29:32
 
Chia sẻ
 

Manage episode 116473742 series 92603
Thông tin tác giả Electronica Monthly được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Summer seems a long time ago now, but that was the last podcast. This is November - welcome back! EM025 (November 2008) tracklisting is as follows:- 00:10 - 05:19 Northcape - Approaching the Trig. Point 05:17 - 11:54 Yimino - Q bit 11:54 - 15:47 Alka - Decompose 15:48 - 20:29 Arc Vel - Lin 20:29 - 24:09 Alka - I fell down a very long well 24:09 - 29:26 Yimino - Nes (Sidd) For further information on any of the shows and featured artists, please go to http://www.electronicamonthly.com Please send any demos to demos@electronicamonthly.com Any questions/feedback to feedback@electronicamonthly.com

41 tập