ElkBros Blue Collar Elk Hunting

Chia sẻ
 

Manage series 2845659
Thông tin tác giả Joe Giglia, Gilbert Ornelas, Leroy 'Chav" Chavez, Luis Gonzalez, and Manuel 'Manano' Grateron được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Welcome to Blue Collar Elk Hunting brought to you by ElkBros.com with your host Gilbert Ornelas and elk hunting coaches, Joe Giglia & Leroy Chavez and the ElkBros Venezuelan Mafia. You want to hunt elk….we live to hunt elk, and like you we work hard for our pay to do the things we love. So our goal is to share with you all of our tips, techniques, as well as tried and true strategies we have learned grinding it out on a budget for over 39 seasons. So come on into camp and set a spell. Welcome to Elk Bros Blue Collar Elk Hunting!

166 tập