ELT Podcast - Intermediate Conversations for EFL and ESL

Chia sẻ
 

Manage series 1061644
Thông tin tác giả Robert Chartrand and Bill Pellowe được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Theme-based dialog podcasts include language practice for intermediate-level students of English, such as EFL, ESL and ESOL. These conversations have two or more speakers. Read transcripts and listen to mp3 files.

8 tập