Executive Plus 主管英文溝通力

Chia sẻ
 

Manage series 2961747
Thông tin tác giả Sherry Fang được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

商業英語是國際禮儀,文化與語言的結合,缺一都不可。
不同於普通語言教學,Executive Plus以實際的職場經驗給您真實的商業英語資訊。這邊沒有基本句型與單字練習,而是經由Nick跟Sherry在國際職場的歷練與20年教學經驗,讓你了解有效的國際溝通技巧,提升你在職場了晉升力。 一剛開始我們將此Podcast稱為 "Career Plus 商用英語",但是我們認為商用英語只是溝通力的一環,所以決定在2021年開始將名字改為 ---- Executive Plus 主管英文溝通力!
#BusinessEnglish #EnglishCommunication #LearnBusinessEnglish
訂閱制服務
https://premium.epstyleplus.com/
Newsletter
https://docsend.us6.list-manage.com/subscribe?u=6ef710eaff4b6725c588a97e1&id=1437fa43e6
FB
https://www.facebook.com/Executiveplusconsulting
IG
https://www.instagram.com/communicationrnd/
商業溝通技巧課程
https://hahow.in/cr/englishconcall
Email
sherry@epstyleplus.com
講義大集合:
https://www.notion.so/presentality/EP-51568bfd5e8a432c8695304ce65aa417
支持我們:
https://pay.firstory.me/user/eplus

225 tập