Artwork

Nội dung được cung cấp bởi Wheaton College. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được Wheaton College hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.
Player FM - Ứng dụng Podcast
Chuyển sang chế độ ngoại tuyến với ứng dụng Player FM !

A Fellow Soldier, with Seth Ehorn: Philemon 2

11:35
 
Chia sẻ
 

Manage episode 405825736 series 2454720
Nội dung được cung cấp bởi Wheaton College. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được Wheaton College hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.

In the greeting of his letter to Philemon (v. 2), Paul calls Archippus a “fellow soldier.” Roman soldiers were often involved in the capturing and returning of runaway slaves, a function that may explain why Paul characterizes Archippus like so in this letter. Dr. Seth Ehorn is guest faculty at Wheaton College currently teaching Greek. His publications include https://www.amazon.com/Maccabees-1-7-Handbook-Baylor-Septuagint/dp/1481313827/ref=sr_1_5?qid=1698745411&refinements=p_27%3ASeth+M.+Ehorn&s=books&sr=1-5 Click to follow link." href="https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FMaccabees-1-7-Handbook-Baylor-Septuagint%2Fdp%2F1481313827%2Fref%3Dsr_1_5%3Fqid%3D1698745411%26refinements%3Dp_27%253ASeth%2BM.%2BEhorn%26s%3Dbooks%26sr%3D1-5&data=05%7C02%7Cjesse.doogan%40wheaton.edu%7C92d162f1eaee4dcf0ab608dc3e1547af%7Cb7098c8ac6b24e8bba4c872cf5f00a20%7C0%7C0%7C638453508331988039%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=d3swi9kDei1t1nNY6OKAnU%2F6EjMe8cT69NX57%2F7XQ%2FM%3D&reserved=0">2 Maccabees 1-7: A Handbook on the Greek Text and https://www.amazon.com/Maccabees-8-15-Handbook-Baylor-Septuagint/dp/1481316028/ref=sr_1_4?qid=1698745411&refinements=p_27%3ASeth+M.+Ehorn&s=books&sr=1-4&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.006c50ae-5d4c-4777-9bc0-4513d670b6bc Click to follow link." href="https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FMaccabees-8-15-Handbook-Baylor-Septuagint%2Fdp%2F1481316028%2Fref%3Dsr_1_4%3Fqid%3D1698745411%26refinements%3Dp_27%253ASeth%2BM.%2BEhorn%26s%3Dbooks%26sr%3D1-4%26ufe%3Dapp_do%253Aamzn1.fos.006c50ae-5d4c-4777-9bc0-4513d670b6bc&data=05%7C02%7Cjesse.doogan%40wheaton.edu%7C92d162f1eaee4dcf0ab608dc3e1547af%7Cb7098c8ac6b24e8bba4c872cf5f00a20%7C0%7C0%7C638453508331995900%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=ydrw0%2FPTJ03lEaajmJeTKiVUukIuV4JNf1i%2Fcv127Nc%3D&reserved=0"> 2 Maccabees 8-15: A Handbook on the Greek Text.

Check out related programs at Wheaton College:

B.A. in Classical Languages (Greek, Latin, Hebrew): https://bit.ly/3T5SK6f

M.A. in Biblical Exegesis: https://bit.ly/4a2Tr78

  continue reading

238 tập

Artwork
iconChia sẻ
 
Manage episode 405825736 series 2454720
Nội dung được cung cấp bởi Wheaton College. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được Wheaton College hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.

In the greeting of his letter to Philemon (v. 2), Paul calls Archippus a “fellow soldier.” Roman soldiers were often involved in the capturing and returning of runaway slaves, a function that may explain why Paul characterizes Archippus like so in this letter. Dr. Seth Ehorn is guest faculty at Wheaton College currently teaching Greek. His publications include https://www.amazon.com/Maccabees-1-7-Handbook-Baylor-Septuagint/dp/1481313827/ref=sr_1_5?qid=1698745411&refinements=p_27%3ASeth+M.+Ehorn&s=books&sr=1-5 Click to follow link." href="https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FMaccabees-1-7-Handbook-Baylor-Septuagint%2Fdp%2F1481313827%2Fref%3Dsr_1_5%3Fqid%3D1698745411%26refinements%3Dp_27%253ASeth%2BM.%2BEhorn%26s%3Dbooks%26sr%3D1-5&data=05%7C02%7Cjesse.doogan%40wheaton.edu%7C92d162f1eaee4dcf0ab608dc3e1547af%7Cb7098c8ac6b24e8bba4c872cf5f00a20%7C0%7C0%7C638453508331988039%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=d3swi9kDei1t1nNY6OKAnU%2F6EjMe8cT69NX57%2F7XQ%2FM%3D&reserved=0">2 Maccabees 1-7: A Handbook on the Greek Text and https://www.amazon.com/Maccabees-8-15-Handbook-Baylor-Septuagint/dp/1481316028/ref=sr_1_4?qid=1698745411&refinements=p_27%3ASeth+M.+Ehorn&s=books&sr=1-4&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.006c50ae-5d4c-4777-9bc0-4513d670b6bc Click to follow link." href="https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FMaccabees-8-15-Handbook-Baylor-Septuagint%2Fdp%2F1481316028%2Fref%3Dsr_1_4%3Fqid%3D1698745411%26refinements%3Dp_27%253ASeth%2BM.%2BEhorn%26s%3Dbooks%26sr%3D1-4%26ufe%3Dapp_do%253Aamzn1.fos.006c50ae-5d4c-4777-9bc0-4513d670b6bc&data=05%7C02%7Cjesse.doogan%40wheaton.edu%7C92d162f1eaee4dcf0ab608dc3e1547af%7Cb7098c8ac6b24e8bba4c872cf5f00a20%7C0%7C0%7C638453508331995900%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=ydrw0%2FPTJ03lEaajmJeTKiVUukIuV4JNf1i%2Fcv127Nc%3D&reserved=0"> 2 Maccabees 8-15: A Handbook on the Greek Text.

Check out related programs at Wheaton College:

B.A. in Classical Languages (Greek, Latin, Hebrew): https://bit.ly/3T5SK6f

M.A. in Biblical Exegesis: https://bit.ly/4a2Tr78

  continue reading

238 tập

Tất cả các tập

×
 
Loading …

Chào mừng bạn đến với Player FM!

Player FM đang quét trang web để tìm các podcast chất lượng cao cho bạn thưởng thức ngay bây giờ. Đây là ứng dụng podcast tốt nhất và hoạt động trên Android, iPhone và web. Đăng ký để đồng bộ các theo dõi trên tất cả thiết bị.

 

Hướng dẫn sử dụng nhanh