Artwork

Nội dung được cung cấp bởi Wheaton College. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được Wheaton College hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.
Player FM - Ứng dụng Podcast
Chuyển sang chế độ ngoại tuyến với ứng dụng Player FM !

Pastors Are Not (Just) Coaches, with Michael Bird: Eph. 4:12

15:12
 
Chia sẻ
 

Manage episode 376647210 series 2454720
Nội dung được cung cấp bởi Wheaton College. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được Wheaton College hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.

Is Ephesians 4:12 about leaders doing the work of ministry or training the “laity” to do the work? Answering that question requires a close look at the Greek wording and even decisions about placement of commas by editors. Dr. Michael Bird is Deputy Principal at Ridley College (Melbourne, Australia). His many publications include (with N. T. Wright) https://www.amazon.com/New-Testament-its-World-Introduction/dp/0281082715/ref=tmm_hrd_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr= Click to follow link." href="https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FNew-Testament-its-World-Introduction%2Fdp%2F0281082715%2Fref%3Dtmm_hrd_swatch_0%3F_encoding%3DUTF8%26qid%3D%26sr%3D&data=05%7C01%7Crebecca.a.larson%40wheaton.edu%7C031c815bb0844956e48708dbb2a888f7%7Cb7098c8ac6b24e8bba4c872cf5f00a20%7C0%7C0%7C638300209165861634%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=EoW7JdsCA%2FUkL%2Bv9tdRJtME%2BPv5Zm1KfWn%2F%2FvcAjrt8%3D&reserved=0"> The New Testament in its World: An Introduction to the History, Literature and Theology of the First Christians and https://www.amazon.com/What-Christians-Ought-Believe-Introduction/dp/0310520924/ref=sr_1_1?crid=3V0AP945HSWA7&keywords=What+Christians+Ought+to+Believe%3A+An+Introduction+to+Christian+Doctrine+Through+the+Apostles%E2%80%99+Creed&qid=1692382044&s=books&sprefix=what+christians+ought+to+believe+an+introduction+to+christian+doctrine+through+the+apostles+creed%2Cstripbooks%2C123&sr=1-1 Click to follow link." href="https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FWhat-Christians-Ought-Believe-Introduction%2Fdp%2F0310520924%2Fref%3Dsr_1_1%3Fcrid%3D3V0AP945HSWA7%26keywords%3DWhat%2BChristians%2BOught%2Bto%2BBelieve%253A%2BAn%2BIntroduction%2Bto%2BChristian%2BDoctrine%2BThrough%2Bthe%2BApostles%25E2%2580%2599%2BCreed%26qid%3D1692382044%26s%3Dbooks%26sprefix%3Dwhat%2Bchristians%2Bought%2Bto%2Bbelieve%2Ban%2Bintroduction%2Bto%2Bchristian%2Bdoctrine%2Bthrough%2Bthe%2Bapostles%2Bcreed%252Cstripbooks%252C123%26sr%3D1-1&data=05%7C01%7Crebecca.a.larson%40wheaton.edu%7C031c815bb0844956e48708dbb2a888f7%7Cb7098c8ac6b24e8bba4c872cf5f00a20%7C0%7C0%7C638300209166017847%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=k9vpwuKSYu1Edc9ddQXKBabL696vJtTal6ZZwlNYwJE%3D&reserved=0"> What Christians Ought to Believe: An Introduction to Christian Doctrine Through the Apostles’ Creed and Bourgeois Babes, Bossy Wives, and Bobby Haircuts: A Case for Gender Equality in Ministry.

Learn about related programs at Wheaton:

BA in Classical Languages >

MA in Biblical Exegesis >

  continue reading

236 tập

Artwork
iconChia sẻ
 
Manage episode 376647210 series 2454720
Nội dung được cung cấp bởi Wheaton College. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được Wheaton College hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.

Is Ephesians 4:12 about leaders doing the work of ministry or training the “laity” to do the work? Answering that question requires a close look at the Greek wording and even decisions about placement of commas by editors. Dr. Michael Bird is Deputy Principal at Ridley College (Melbourne, Australia). His many publications include (with N. T. Wright) https://www.amazon.com/New-Testament-its-World-Introduction/dp/0281082715/ref=tmm_hrd_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr= Click to follow link." href="https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FNew-Testament-its-World-Introduction%2Fdp%2F0281082715%2Fref%3Dtmm_hrd_swatch_0%3F_encoding%3DUTF8%26qid%3D%26sr%3D&data=05%7C01%7Crebecca.a.larson%40wheaton.edu%7C031c815bb0844956e48708dbb2a888f7%7Cb7098c8ac6b24e8bba4c872cf5f00a20%7C0%7C0%7C638300209165861634%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=EoW7JdsCA%2FUkL%2Bv9tdRJtME%2BPv5Zm1KfWn%2F%2FvcAjrt8%3D&reserved=0"> The New Testament in its World: An Introduction to the History, Literature and Theology of the First Christians and https://www.amazon.com/What-Christians-Ought-Believe-Introduction/dp/0310520924/ref=sr_1_1?crid=3V0AP945HSWA7&keywords=What+Christians+Ought+to+Believe%3A+An+Introduction+to+Christian+Doctrine+Through+the+Apostles%E2%80%99+Creed&qid=1692382044&s=books&sprefix=what+christians+ought+to+believe+an+introduction+to+christian+doctrine+through+the+apostles+creed%2Cstripbooks%2C123&sr=1-1 Click to follow link." href="https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FWhat-Christians-Ought-Believe-Introduction%2Fdp%2F0310520924%2Fref%3Dsr_1_1%3Fcrid%3D3V0AP945HSWA7%26keywords%3DWhat%2BChristians%2BOught%2Bto%2BBelieve%253A%2BAn%2BIntroduction%2Bto%2BChristian%2BDoctrine%2BThrough%2Bthe%2BApostles%25E2%2580%2599%2BCreed%26qid%3D1692382044%26s%3Dbooks%26sprefix%3Dwhat%2Bchristians%2Bought%2Bto%2Bbelieve%2Ban%2Bintroduction%2Bto%2Bchristian%2Bdoctrine%2Bthrough%2Bthe%2Bapostles%2Bcreed%252Cstripbooks%252C123%26sr%3D1-1&data=05%7C01%7Crebecca.a.larson%40wheaton.edu%7C031c815bb0844956e48708dbb2a888f7%7Cb7098c8ac6b24e8bba4c872cf5f00a20%7C0%7C0%7C638300209166017847%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=k9vpwuKSYu1Edc9ddQXKBabL696vJtTal6ZZwlNYwJE%3D&reserved=0"> What Christians Ought to Believe: An Introduction to Christian Doctrine Through the Apostles’ Creed and Bourgeois Babes, Bossy Wives, and Bobby Haircuts: A Case for Gender Equality in Ministry.

Learn about related programs at Wheaton:

BA in Classical Languages >

MA in Biblical Exegesis >

  continue reading

236 tập

Tất cả các tập

×
 
Loading …

Chào mừng bạn đến với Player FM!

Player FM đang quét trang web để tìm các podcast chất lượng cao cho bạn thưởng thức ngay bây giờ. Đây là ứng dụng podcast tốt nhất và hoạt động trên Android, iPhone và web. Đăng ký để đồng bộ các theo dõi trên tất cả thiết bị.

 

Hướng dẫn sử dụng nhanh